Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Pracownicy szkoły
Małgorzata Andura - pracownik obsługi szkoły

Małgorzata Chała - pracownik obsługi szkoły

Jolanta Kalita - pracownik obsługi szkoły

Aleksandra Suchodolska – pracownik obsługi szkoły/ pracownik obsługi punktu kuchnnego

Barbara Turek - pracownik obsługi szkoły

Paweł Anioł - pracownik obsługi szkoły, dozór hali gimnastycznej