Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Skrzynka sygnalizacyjna
Szanowni Państwo!


W celu wzmocnienia współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń przypominam o możliwościach zgłaszania wszelkich sygnałów dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa do: nauczycieli, wychowawców, dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców, poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym lub pocztą elektroniczną na adres e-mail dyrektor@szkolawilczyce.pl


Z poważaniem:
Dyrektor Szkoły
Wychowawcy
Nauczyciele