Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Historia

Pierwsza szkoła na terenie obecnej Gminy Wilczyce powstała przy parafii w Jankowicach Kościelnych już w roku 1605 i funkcjonowała do roku 1640. Natomiast Szkoła Podstawowa w Wilczycach została założona jeszcze w okresie rozbiorów, na terenie zaboru rosyjskiego w roku 1880. Była szkołą czteroklasową i uczyło w niej dwoje nauczycieli. Budynek szkolny posiadał dwie izby lekcyjne, wspólną kuchnię i dwa mieszkania dla nauczycieli. W roku 1905 przeprowadzono remont generalny i budynek poddano przebudowie. Okres I wojny światowej szkoła przeszła bez szwanku.
W okresie II Rzeczpospolitej w związku ze zwiększającą się liczbą uczniów właściciel tutejszego majątku Świerzyński zbudował w roku 1937 nowy drewniany budynek szkolny o czterech izbach lekcyjnych z dużym korytarzem i pokojem dla nauczycieli. W latach 1939 - 1944 szkoła pracowała jak inne szkoły w czasie okupacji hitlerowskiej. W sierpniu 1944 roku na teren wsi wkroczyły wojska radzieckie, które umocniły swoje pozycje rozszerzając przyczółek Sandomierski. Wieś została podzielona na dwie części, linia frontu przebiegała 200 m od szkoły w której mieścił się w tym czasie sztab niemiecki. Sytuacja ta trwała do stycznia 1945 roku. W tym okresie uległy zniszczeniu wszystkie zabudowania gospodarskie we wsi z wyjątkiem budynków szkolnych i zabudowań dworskich. Ludność wsi Wilczyce została wysiedlona przez Niemców w okolice miasta Opatowa. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w roku 1945 i powrocie części mieszkańców szkoła rozpoczęła natychmiastową działalność pod kierunkiem kierownika Mozołowskiego, który w okresie okupacji był aktywnym organizatorem tajnego nauczania i członkiem TON. Szkoła uzyskała status szkoły siedmioklasowej i jej losy dydaktyczne toczyły się tak jak i innych szkół w Polsce. Niestety budynki szkolne od lat 50-tych nie były remontowane w należyty sposób, a budowę nowej szkoły odwlekano mimo, iż w sąsiednich wsiach trwała akcja budowy 1000 szkół na 1000 lecie.
Aktywność szkoły zaczęła wzrastać w końcu lat 70-tych (pierwsze sukcesy sportowe), a w latach 80-tych działalność szkoły uwidoczniła się w skali województwa a nawet na szczeblu centralnym. Zespoły sportowe i indywidualni uczniowie wielokrotnie zdobywali medale w imprezach wojewódzkich a członkowie powstałego w 1984 roku koła modelarskiego LOK kwalifikowali się do zawodów szczebla centralnego. Powstała w tym okresie "Drużyna Pożarnicza" dziewcząt trzykrotnie zdobyła tytuł mistrzowski woj. tarnobrzeskiego. Uczniowie niejednokrotnie zostawali laureatami olimpiad przedmiotowych szczebla wojewódzkiego. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie pogarszający sie stan budynków szkolnych. Kolejni dyrektorzy nie potrafili utrzymać w prawidłowym stanie posiadanych obiektów, mimo czynionych starań. W roku 1992 Samorząd Terytorialny powziął decyzje o rozpoczęciu budowy nowej szkoły, która miała zaspokoić aktualne potrzeby dydaktyczne. Mimo przeznaczenia znacznej części budżetu gminy na cele budowy, zaciągnięcia kredytów nie udało sie ukończyć budowy w planowanym terminie tzn. 1.09.1997 r. Zrezygnowano z jednej kondygnacji budynku i nie rozpoczęto budowy sali gimnastycznej. W związku z powodzią 1997 r. MEN odmówiło pomocy w ukończeniu budowy. W roku 1995 nakazano opuszczenie starych budynków szkolnych z powodu zagrożenia życia uczniów katastrofą budowlaną. W tym czasie zajęcia zostają przeniesione do budynku zastępczego przekazanego przez Radę Gminy. Od tego momentu stabilizuje sie sytuacja i szkoła zaczyna spokojnie pracować.
Szkoła Podstawowa w Wilczycach do roku 1999 mieściła się w zastępczym budynku po byłej Gminnej Spółdzielni. Budynek ten mógł być użytkowany przez szkołę tylko do roku 1999. W związku z niewystarczającą liczbą sal lekcyjnych nauka odbywa się na dwie zmiany. Wreszcie jednak przychodzi wyczekiwany moment, gdy szkoła znajduje swoją stałą siedzibę. W marcu 1999 do użytku zostaje oddany budynek, który szkoła zajmuje do dziś. Uczniowie mają do dyspozycji piękne, przestronne klasy, toalety, pracownie, jednym słowem idealne warunki do pracy i nauki.