Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Dyrekcja
mgr Agnieszka Pierzchała
e-mail: wilczyce@vp.pl
dyrektor@szkolawilczyce.pl