Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Nauczyciele
mgr Iwona Chmielowiec - wychowanie przedszkolne
e-mail: iwona.chmielowiec@szkolawilczyce.pl

mgr Milena Drzazga - wychowanie przedszkolne
e-mail: milena.drzazga@szkolawilczyce.pl

mgr Aneta Głodo - wychowanie przedszkolne
e-mail: aneta.glodo@szkolawilczyce.pl

mgr Marta Majchrowska - edukacja wczesnoszkolna
e-mail: marta.majchrowska@szkolawilczyce.pl

mgr Renata Przyłucka - edukacja wczesnoszkolna
e-mail: renata.przylucka@szkolawilczyce.pl

mgr Marcin Przyłucki - edukacja wczesnoszkolna
e-mail: marcin.przylucki@szkolawilczyce.pl

mgr Elżbieta Jankowska - język polski, biblioteka
e-mail : elzbieta.jankowska@szkolawilczyce.pl

mgr Katarzyna Różalska - język polski
e-mail katarzyna.rozalska@szkolawilczyce.pl

mgr Agnieszka Pierzchała – język polski, zajęcia logopedyczne
e-mail: agnieszka.pierzchala@szkolawilczyce.pl

mgr Renata Teter - język niemiecki
e-mail: renata.teter@szkolawilczyce.pl

mgr Justyna Skrok - język angielski
e-mail: justyna.skrok@szkolawilczyce.pl

mgr Joanna Wieczorek– matematyka, język angielski
e-mail: joanna.wieczorek@szkolawilczyce.pl

mgr Ewa Dragan - matematyka, fizyka, technika
e-mail: ewa.dragan@szkolawilczyce.pl

mgr Bożena Mrozowska - biologia, przyroda, wychowawca świetlicy szkolnej
e-mail: bozena.mrozowska@szkolawilczyce.pl

mgr Dorota Kandefer– chemia, rewalidacja
e-mail: dorota.kandefer@szkolawilczyce.pl

mgr Bożena Śledź - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
e-mail: bozena.sledz@szkolawilczyce.pl

mgr Rafał Spychała - geografia, informatyka, doradztwo zawodowe
e-mail: rafal.spychala@szkolawilczyce.pl

mgr Maciej Gajda - wychowanie fizyczne
e-mail: maciej.gajda@szkolawilczyce.pl

mgr Przemysław Klimczak - muzyka, plastyka
e-mail przemyslaw.klimczak@szkolawilczyce.pl

Ks. mgr Marek Siwecki – religia
e-mail: ks.marek.siwecki@szkolawilczyce.pl

Agnieszka Woźniak - religia, wychowawca w świetlicy szkolnej
e-mail: agnieszka.wozniak@szkolawilczyce.pl

mgr Barbara Grudzień – wychowawca w świetlicy szkolnej
e-mail: barbara.grudzien@szkolawilczyce.pl