Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Gabinet stomatologiczny

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Wilczycach podpisała porozumienie o współpracy w zakresie opieki stomatologicznej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Ośrodkiem Zdrowia Wilczyce. W ramach porozumienia będzie prowadzona profilaktyka stomatologiczna dla uczniów naszej Szkoły finansowana ze środków publicznych.