Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Akcje edukacyjne
Góra grosza - celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Kultura Uczenia się Bis – „Aby zmienić szkołę, musimy zmienić to, co dzieje się na lekcjach. Powinniśmy odejść od kultury nauczania i wprowadzić kulturę uczenia się.” Celem programu jest praca nad jest jakościowym rozwojem procesów edukacyjnych w macierzystej placówce i wdrożeniem do praktyki innowacyjnych metod i form (uczenia) się uczniów.

Sprzątanie świata – „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Europejski Tydzień Sportu - Europejski Tydzień Sportu jest organizowany już po raz piąty. Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywności fizycznej oraz popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych. W Polsce koordynatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dbamy o swoje bezpieczeństwo – celem programu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu pieszych na drodze, do akcji włączają się uczniowie klas 1-3.

Jak zdrowo się odżywiać? - Odpowiedź na to pytanie uczniowie usłyszeli podczas warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania, które odbyły się w miniony czwartek. Pani dietetyk przedstawiła zasady zdrowego odżywiania, podpowiedziała, jak komponować pełnowartościowe posiłki, co warto jeść, aby organizm był dobrze odżywiony i mógł sprostać różnorodnym wyzwaniom.

Code Week - Code Week Polska jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania, który odbędzie się w tym roku już po raz trzeci. Jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku w Polsce odbyło się ponad 300 wydarzeń promujących kodowanie. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej!

„Błękitny Promyk Nadziei” – akcja - zbiórka pluszowych misiów dla dzieci ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Celem akcji jest zapewnienie każdemu małemu pacjentowi pluszaka, do którego będzie mógł się przytulić, aby chore dzieci zobaczyły, jak wielu przyjaciół mają wokół siebie.

"Klasa z empatią" – akcja zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), jako zaburzenia o podłożu lękowym. Klasy, które wykonają przewidziane w akcji zadania i udokumentują je, zostaną uhonorowane tytułem „Klasy z empatią”.

„Śniadanie daje moc” – akcja ma na celu propagowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu, zdrowiu i szkodliwości jedzenia tzw. „śmieciowego”. Do akcji włączają się uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki, które wspólnie przygotowują drugie śniadanie, a potem ochoczo je zjadają. Akcja daje uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również szansę na integrację grupy, zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka

„Dziecko zapobiega pożarom” – warsztaty mają na celu propagowanie wiedzy nt. pożarów m.in. jak zachować się w czasie pożaru w domu czy w lesie, na jaki numer mogą zadzwonić w razie niebezpieczeństwa. Światowy Dzień Ziemi - to największe ekologiczne święto obchodzone jest od 1970 roku na całym świecie. Celem obchodów, które są organizowane od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię jest budowanie świadomości: jak kruche są ekosystemy Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.

Będzie dobrze- to akcja artystyczna, którą zapoczątkowały włoskie dzieci, w kraju ogarniętym przez epidemię COVI 19. Dzieci w domach tworzą prace plastyczne (rysują, malują, wyklejają) z hasłem "Będzie dobrze", celem akcji jest dodanie otuchy i pokrzepienie serc w walce z epidemią.

„E-pracownie Województwa Świętokrzyskiego” - W ramach wdrożenia projektu „e-Pracownie WŚ” 15 komputerów najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem edukacyjnym trafiło do Szkoły Podstawowej w Wilczycach. Te urządzenia dają zupełnie nową jakość w ofercie edukacyjnej zwłaszcza, że współpracują z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowej. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych za pomocą nowoczesnego sprzętu i najnowszych technologii informatycznych.